Portfel inwestycyjny

Słowem wstępu

Zbudowany został portfel inwestycyjny złożony z pięciu spółek działających w różnych branżach. Spółki zostały wybrane losowo. Działanie to było celowe, chciałbym bowiem zbadać, jak będzie zachowywał się portfel złożony z losowych spółek. Przedsiębiorstwa te następnie zostały poddane analizie sektorowej, finansowej, oraz dochodu i ryzyka. Wyniki portfela będą aktualizowane raz w tygodniu. Aktualizacją wyników będzie każdy piątek (w przypadku świąt i dni w których nie funkcjonuje polska giełda będzie to ostatni dzień tygodnia notowań spółek).

Analiza makroekonomiczna

Wybrane zostały spółki z polskiego indeksu WIG. Analizę makroekonomiczną odniesiono w stosunku do Polski. Analiza makroekonomiczna jest pierwszym częścią analizy fundamentalnej.

Nakłady inwestycyjny

Poniżej podane zostały nakłady inwestycyjne. Tabela poniżej prezentuje wartości tych wielkości od 2008 roku włącznie z dynamiką rok do roku. Zaprezentowany wykres pozwala na graficzne przedstawienie tych wielkości w szeregu czasowym.

Rok20082009201020112012201320142015
Wartość217260
218581
217287
243346
237627
231155
250776
268705
Dynamika r/r13,33%
0,61%
-0,59%
11,99%
-2,35%
-2,72%
8,49%
7,15%

Wartość ta wzrastała rok do roku z wyjątkiem lat 2010, 2012, 2013, co dobrze świadczy o kondycji polskiej gospodarki. Wzrastające nakłady inwestycyjne wspomagają pobudzenie gospodarki. Poniższy wykres daje obraz na całokształt.

nakłady inwestycyjne

 

PKB ceny bieżące

Analiza makroekonomiczna często wykorzystuje najpopularniejsze wskaźniki opisujące gospodarkę. Zdecydowałem się również wykorzystać w tej analizie PKB w cenach bieżących. PKB informuje o wartości finalnych dóbr i usług wyprodukowanych w Polsce.

Rok20082009201020112012201320142015
Wartość12860691372208144506015665571628992165634117191461789696
Dynamika-6,70%5,31%8,41%3,99%1,68%3,79%4,10%

pkb ceny bieżące

Stopa bezrobocia

Wskaźnik stopy bezrobocia informuje, jak na przestrzeni lat zmieniał się odsetek osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Jego dynamika wskazuje na to, że przynajmniej teoretycznie z roku na rok jest coraz lepiej. Wskaźnik ten w roku 2015 osiągnął pozi0m poniżej 10%. W analizowanym okresie niższa wartość została zanotowana jedynie w 2008 roku, kiedy to wyniosła 9,5%.

Rok20082009201020112012201320142015
Bezrobocie (%)9,512,112,412,513,413,411,59,8

Inflacja

Do zestawienia postanowiłem dołączyć również stopę inflacji, czyli wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Wiadomo z definicji, że inflacja dotyczy przeciętnego wzrostu poziomu cen. Wartość dla Polski w 2015 roku przyjęła wartości ujemne, co świadczy o deflacji. Krótko mówiąc 2015 rok zwiastował przeciętny spadek cen w gospodarce. Warto dodać, że podczas analizy wykresu w 2014 roku wartość ta była zerowa.

Rok20022003200420052006200720082009201020112012201320142015
Inflacja %1,90,83,52,112,54,23,52,64,33,70,90-0,9

 

Analiza sektorowa

Kolejnym elementem, jaki postanowiłem wdrożyć do analizy jest analiza poszczególnych sektorów WIG, która dotyczy branż spółek, w jakich działają.

WIG-Informatyka

wig informatyka

 

Jedną ze spółek, które wchodzą w skład portfela jest CI Games, czyli spółka zaliczająca się do branży informatycznej. Powyższy wykres przedstawia notowania WIG-Informatyka. Prezentowana ilustracja zawiera szereg czasowy od początku 2016 roku do 6 września 2016 roku. Jak widać, wykres ten mocno szybuje w górę. Świadczy to o mocnym potencjale branży informatycznej.

Poniżej zaprezentuję analizę z okresu wrzesień 2015- sierpień 2016.

Wartość minimalna 1601,57
Wartość maksymalna 2062,09
Średnia 1726,18
Odchylenie standardowe 131,29

WIG-Budownictwo

wig budownictwo

 

WIG-Budownictwo już na pierwszy rzut oka jest branżą mniej usystematyzowaną, aniżeli WIG-Informatyka. Największe tąpnięcie w roku 2016 zanotował w okolicach połowy czerwca. Po tym okresie zanotowany został wyraźny wzrost. Reprezentantem portfela z branży budownictwa jest Budimex S.A.

Wartość minimalna 2548,61
Wartość maksymalna 3130,23
Średnia 2882,60
Odchylenie standardowe 156,74

WIG-Media

wig media

WIG-media odznacza się trendem wzrostowym. Przedstawicielem portfela z tego sektora jest Grupa ATM.

Wartość minimalna 3942,07
Wartość maksymalna 4533,85
Średnia 4284,65
Odchylenie standardowe 205,41

WIG-Paliwa

wig paliwa

WIG-paliwa na pierwszy rzut oka cechuje trend boczny. Postanowiono wykorzystać i zakupić do portfela akcje polskiego giganta tej branży – PKN Orlen. Jest to spółka rozwinięta, która ma zapewnić stabilizację w portfelu.

Wartość minimalna 4233,61
Wartość maksymalna 5120,92
Średnia 4584,61
Odchylenie standardowe 234,90

WIG-Chemia

wig chemia

WIG-chemia znajduje się obecnie w trendzie spadkowym. Dopasowanie spółki z tej branży ma zapewnić dywersyfikację branżową portfela. Dlatego też zdecydowano się na wybór pięciu spółek z pięciu różnych sektorów.

Wartość minimalna 12311,84
Wartość maksymalna 17014,89
Średnia 14770,74
Odchylenie standardowe 1558,76

Opis spółek

CI Games

CI Games to przedsiębiorstwo działające w branży informatycznej. Prowadzi działalność na rynku producentów i wydawców gier komputerowych. Zakres terytorialny obejmuje zarówno Polskę jak i kraje zagraniczne. Główny obszar działalności skupia się w obszarze tworzenia gier oraz pozyskiwania licencji na rozpowszechnianie gier innych producentów. Spółka zajmuje się również sprzedażą ww. towarów.

Budimex

Jest to jedna z największych spółek polskiej branży budowlanej. Zajmuje się wykonawstwem w zakresie budownictwa drogowego, ogólnego i ekologicznego. Grupa zatrudnia około 3000 osób, a jej roczne przychody przekraczają 3 mld złotych.

ATM Grupa

Jest to największy niezależny producent producent telewizyjno-filmowy działający w Polsce. Swoją przygodę w tej branży spółka rozpoczęła w 1992 roku. Jest to również jedyne tego typu przedsiębiorstwo notowane na GPW.

PKN Orlen

PKN Orlen to międzynarodowa grupa kapitałowa działająca w branży paliwowo-energetycznej. Przedsiębiorstwo znajduje się w zestawieniu największych firm świata magazynu “Fortune 500”. Spółka jest od siedemnastu lat notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach indeksów WIG20, WIG30 oraz Respect Index. Zarządza sześcioma rafineriami oraz siecią 2700 stacji benzynowych.

PCC Exol

Przedsiębiorstwo powstałe z połączenia PCC Exol z PCC Rokita. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja i sprzedaż środków powierzchniowo czynnych. W 2011 roku uruchomiona została wytwórnia etoksylatów w Płocku. Branżowym inwestorem przedsiębiorstwa jest niemieckie PCC SE działające na międzynarodowych rynkach surowców chemicznych, transportu i energii.

Analiza finansowa spółek

CI Games

2015 2016 zmiana
Wskaźnik bieżącej płynności 3,58 0,78 -78,18%
Wskaźnik kapitału pracującego 21531 -4009 -118,62%
Wskaźnik kapitału pracującego w aktywach ogółem 0,23 -0,04 -118,41%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,13 0,22 70,2%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,049 0,038 -21,44%
Zysk na akcję -0,56 -0,19 -66,17%

 Spółka vs indeks WIG-info (pomarańczowa linia to WIG-info)

ci games vs wig-info

 

Budimex

2015 2016 zmiana
Wskaźnik bieżącej płynności 1,047 1,042 -0,44%
Wskaźnik kapitału pracującego 157790 166799 5,71%
Wskaźnik kapitału pracującego w aktywach ogółem 0,037 0,033 -9,53%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,887 0,889 0,28%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,84 0,87 3,56%
Zysk na akcję 4,18 5,72 36,84%

Budimex vs WIG-Budownictwo

budimex vs wig-budow

ATM Grupa

2015 2016 zmiana
Wskaźnik bieżącej płynności 3,4 3,47 2,13%
Wskaźnik kapitału pracującego 43057 44245 2,76%
Wskaźnik kapitału pracującego w aktywach ogółem 0,17 0,18 5,54%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,16 0,159 0,66%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,103 0,102 -0,69%
Zysk na akcję 0,15 0,1 -33,33%

ATM Grupa vs WIG-Media

ATM Grupa vs WIG-media

PKN Orlen

2015 2016 zmiana
Wskaźnik bieżącej płynności 1,46 1,44 -1,78%
Wskaźnik kapitału pracującego 7730 7000 -9,44%
Wskaźnik kapitału pracującego w aktywach ogółem 0,158 0,135 -14,31%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,543 0,51 -6,8%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,442 0,4 -10,62%
Zysk na akcję 2,86 4,85 69,58%

PKN Orlen vs WIG-Paliwa

PKN Orlen vs WIG-Paliwa

PCC Exol

 2015 2016 zmiana
 Wskaźnik bieżącej płynności  1,29 1,52 17,72%
 Wskaźnik kapitału pracującego 30523707  49761858  63,03%
 Wskaźnik kapitału pracującego w aktywach ogółem 0,058  0,094  64,30%
 Wskaźnik ogólnego zadłużenia  0,543  0,537  -1,17%
 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,748  0,767 2,48%
 Zysk na akcję 0,03 0,07 133,33%

PCC Exol vs WIG-Chemia

PCC Exol vs WIG-Chemia

Portfel inwestycyjny

Założenia wstępne

Portfel inwestycyjny jest złożony z pięciu spółek, w których każda posiada równe udziały. Wstępnym kapitałem jest 10 000 zł, które zostały podzielone na równe kwoty. 2000 zł przypada na zakup akcji jednej spółki, przy założeniu 20% udziału w portfelu. Wartości kupionych akcji zostały zaokrąglone w dół do pełnych akcji. Po zakupie akcji pozostały wolne środki pieniężne w wysokości 99,47 zł, za które postanowiono zakupić 55 akcji spółki PCC Exol. Pozostałe 1,57 zł nie zostały rozdysponowane. W związku z zakupem dodatkowego pakietu akcji zmienił się nieznacznie ich udział w portfelu. Wartość portfela będzie aktualizowana na zakończenie tygodnia.

Skład portfela

Cena kupna Ilość akcji Udział w portfelu
CI Games 33,29 60 20%
Budimex 194,95 10 19,5%
ATM Grupa 3,99 501 20%
PKN Orlen 65,19 30 19,6%
PCC Exol 1,78 1123+55=1178 20,9%
Wolne środki pieniężne 10000-9900,53=99,47 99,47-97,9=1,57

Ryzyko portfela

Odchylenie standardowe i średni kurs

Odchylenie standardowe zostało obliczone na podstawie miesięcy maj 2015-sierpień 2016. Brane pod uwagę były notowania z końca każdego z powyższych miesięcy. Odchylenie standardowe oraz średni kurs z analizowanych miesięcy dla spółek portfela prezentuje się następująco:

Nazwa spółki Średnia kursu spółki Odchylenie standardowe kursu akcji
CI Games 21,10 5,43
Budimex S.A. 190,65 14,29
ATM Grupa 3,7 0,22
PKN Orlen 68,35 4,44
PCC Exol 2,52 0,62

Współczynnik Beta

Dla spółek wchodzących w portfel obliczone zostały współczynniki Beta. Jako indeks rynkowy brałem pod uwagę indeks branżowy dla każdej spółki z osobna. Przykładowo odniesieniem rynkowym dla CI Games był WIG-Informatyka. Analizowane dane na podstawie których zostały oszacowane współczynniki beta pochodzą z okresu 02.01.2013r. – 28.09.2016r. Pod uwagę brane były ceny zamknięcia z każdego dnia.

Nazwa spółki Współczynnik Beta
CI Games 0,772
Budimex 1,233
ATM Grupa 0,128
PKN Orlen 1,127
PCC Exol 0,144

Współczynniki Beta powyżej 1 świadczą o tym, że spółka jest bardziej zmienna, aniżeli rynek. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku Budimexu oraz PKN Orlen. Oznacza to, że wzrost/spadek wskaźnika rynkowego o jednostkę powoduje wzrost/spadek odpowiednio: Budimexu o 1,233 oraz PKN Orlen o 1,127.

Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku spółek, których współczynnik Beta przyjmuje wartości niższe niż 1. Generalnie rzecz biorąc przedsiębiorstwa odznaczające się betą niższą niż 1 są uważane za bezpieczne.

Już niebawem analiza w oparciu o ryzyko oraz oczekiwaną stopę zwrotu !

 

Nota prawna: Treści zawarte w blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress