Przegląd zmian w 2017 roku

Czas świętowania Sylwestra i nadchodzącego 2017 roku już minął. Dla większości osób kolejne dni to powrót do codziennych obowiązków – mniej lub bardziej przyjemnych. Patrząc z innej perspektywy Nowy Rok jest okresem wielu osobistych postanowień. Jak zwykło się przyjmować jest to równocześnie okres wielu zmian w przepisach prawa. W niniejszym wpisie postanowiłem zaprezentować przegląd zmian w 2017 roku. Uściślając to sformułowanie muszę nadmienić, że prezentowane poniżej zmiany będą miały w pewnym sensie charakter wybiórczy, który w dużym stopniu będzie skorelowany z tematyką bloga. Nie sposób bowiem przedstawiać zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym z którego jedynie pośrednio można doszukiwać się kwestii finansowych.

Banknot o nominale 500 zł

Dotychczasowy pieniądz w formie papierowej był oznaczony nominałami w wysokości 10,20,50,100 oraz 200 zł. Powyższa struktura nie była naruszana przez wiele lat aż do 2017 roku, a mówiąc ściślej, do lutego. To właśnie najkrótszy miesiąc roku ma przynieść zmianę w tej kwestii. Planowane jest bowiem wypuszczenie do obiegu banknotu o nominale 500 zł. Zgodnie z tradycją, w myśl której na polskich banknotach można podziwiać wizerunki polskich władców, na pięćsetce zagości wizerunek króla Jana III Sobieskiego.

Wprowadzenie nowego banknotu, o ponad dwukrotnie wyższym nominale w stosunku do dwusetki motywuje się zapotrzebowaniem rynku i rosnącymi kosztami utrzymywania zapasu strategicznego NBP. Inna sprawa jest taka, że z badań przeprowadzonych przez Paysafecard wynika, iż ponad połowa Polaków (55%) nadal chce używać gotówki w codziennym obrocie. Powodów w tym przypadku może być kilka, jednak moje osobiste zdanie jest takie, że sytuacja ta może być po części spowodowana brakiem zaufania do banków, a co za tym idzie brakiem przekonania do płatności bezgotówkowych.

Inny, również realny problem może leżeć w strukturze wieku polskiego społeczeństwa. Aby jednak zobrazować tą sytuację warto spojrzeć na poniższą tabelę.

Na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest wyraźny wzrost osób w wieku “65 lat i więcej” przy jednoczesnym spadku osób młodych, w wieku produkcyjnym. Wiadomo, że osoby starsze podchodzą sceptycznie do elektronizacji pewnych dziedzin życia. Taka sytuacja może mieć również odzwierciedlenie w wyższym zaufaniu do fizycznego pieniądza.

Koniec końców należy zaznaczyć, że miłośnicy przechowywania wysokich nominałów mogą się nieco rozczarować, ponieważ wstępnie planuje się wykorzystywanie pięćsetki do przechowywania zapasu strategicznego w NBP. Oznacza to, że w codziennym obiegu będzie on póki co rzadko spotykany.

Wzrost płacy minimalnej

1 stycznia przynosi również zmiany w płacy minimalnej, która ma być wyższa o 150 zł brutto. Wzrost płacy minimalnej odczują nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale również te, które pracują świadczą usługi wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Na pierwszy ogień wzięta pod lupę zostanie umowa o pracę. W tym przypadku pensja minimalna ma wynosić 2000 zł brutto, co daje 1459 zł na rękę. Rok wcześniej wartości te prezentowały się odpowiednio na poziomie 1850 zł oraz 1355 zł. Podniesienie progu płacy minimalnej oznacza wzrost rok do roku o 8,1% w przypadku wynagrodzenia brutto i 7,7% w przypadku wynagrodzenia netto.

Jak wcześniej wspomniano, zmiany dotkną również umowy zlecenie. Minimalna stawka godzinowa w tym przypadku nie może być niższa niż 13 zł. Poprzednia, najniższa wartość została wprowadzona 1 lipca ubiegłego roku i była niższa dokładnie o złotówkę. Noworoczna zmiana oznacza więc wzrost o 8,3% w stosunku półrocznym, co jest wartością wyższą aniżeli w przypadku umowy o pracę. Ponadto, projekt ustawy uchylił przepis, który wprowadzał pewne zróżnicowanie ze względu na staż pracy. Pracodawcy będą teraz zobligowani do wypłaty 100 proc. stawki minimalnej również osobom, które są zatrudnione po raz pierwszy.

Podatek CIT

Kolejna zmiana dotyczy małych przedsiębiorców oraz tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w pierwszym roku podatkowym. Zmniejszeniu, z 19% na 15 %, uległ podatek CIT, czyli podatek od dochodów osób prawnych. Ma to na celu zachęcić osoby do otwierania własnej działalności gospodarczej. Sądzę jednak, że do popchnięcia kogoś do takiej decyzji potrzeba wiele więcej, aniżeli obniżenie stawki CIT tylko dla małych przedsiębiorstw.

Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w opodatkowaniu aportów z agio. Od nowego roku przychodem jest wartość przedmiotu wkładu określona w statucie, umowie spółki lub innym dokumencie. Przepis ten wprowadza również pewne zastrzeżenie. Jeżeli wartość przedmiotu będzie odbiegać od wartości rynkowej wówczas przychód powinien być określony w wysokości wartości rynkowej wkładu.

Kwota wolna od podatku

Zmiany nie omijają również podatku dochodowego. Od 1 stycznia 2017 roku zmianie uległa kwota wolna od podatku. Aby jednak kontynuować zapoczątkowany wątek wyjaśnienia wymaga definicja kwoty wolnej od podatku. To kwota niepowodująca obowiązku zapłaty podatku od dochodów osób fizycznych (PIT). Ponadto, jest ona ściśle związana z kwotą zmniejszającą, którą odejmuje się od podatku przy jego obliczaniu. Dotychczas kwota wolna wynosiła 3091 zł i była jednakowa dla wszystkich. Obecnie wyliczana będzie indywidualnie dla każdego podatnika i wyniesie od 0 zł do 6600 zł.

Ponadto, w związku ze zmianą kwoty wolnej od podatku zmianie ulegnie wspomniana wyżej kwota zmniejszająca. Dotychczas wynosiła ona 556,02 zł, o czym pisałem w artykule, który możesz przeczytać tutaj. Obecnie wartość ta ma być zróżnicowana i wahać się od 1188 zł do 0 zł w zależności od indywidualnego wyliczenia na podstawie dochodów.

W przypadku dochodów pracownika nieprzekraczających 85 528 zł kwota zmniejszająca będzie analogiczna do zeszłorocznej. Jeśli dochód pracownika przekroczy 128 tys. złotych to nie będzie mu przysługiwać kwota wolna. Analogicznie, zmiany dotkną również tych, których dochody mieścić będą się w przedziale pomiędzy 85 528 zł a 128 tys. zł. W tym przedziale do wyliczenia stosowany będzie następujący wzór:

556,02 zł * (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł

Wyliczona na podstawie powyższego wzoru kwota zmniejszająca będzie przyjmować wartości w przedziale od 556,02 zł do 0 zł.

Warto wspomnieć, że wspomniane wcześniej 1188 zł dotyczyć będzie jedynie niewielkiego odsetka osób, które nie przekroczyły rocznego dochodu w wysokości 6 600 zł.

Zmiany w tabelach prowizji i opłat banków

Wiele banków postanowiło podjąć krok o zmianie tabeli prowizji i opłat. Co prawda, zmiany te, inaczej niż w przypadku przepisów prawa, będą wprowadzane stopniowo. Gdzieniegdzie klienci odczują je na własnej skórze od 1 lutego, inni od 1 marca, a jeszcze inni później. Niestety, jak można się spodziewać zmiany te mają dla klienta charakter negatywny.

Najczęściej dotyczyć będą wzrostu opłat miesięcznych za karty debetowe, czy wzrostu opłat za wypłaty w innych, aniżeli rodzime, bankomatach. Pewną nowością może być wprowadzenie opłat za wypłaty “drobnych kwot pieniężnych” z bankomatu. Na takie posunięcie zdecydował się np. mBank. Nowy regulamin opłat mówi, że za każdą wypłatę z bankomatu poniżej 100 zł za pomocą karty debetowej pobierana będzie prowizja w wysokości 1,30 zł. Teoretycznie nie oznacza to braku możliwości wypłaty niższych nominałów bez prowizji. mBank proponuje alternatywne rozwiązanie, czyli wypłaty bezprowizyjne poniżej 100 zł za pomocą usługi BLIK w aplikacji mobilnej banku. Praktycznie, moim zdaniem, mBank albo zarobi nieco na wspomnianych prowizjach, albo też straci klientów.

Zmiany w Ustawie o Rachunkowości

Nowelizacje nie ominęły również Ustawy o Rachunkowości. W tym miejscu należy wspomnieć o art. 28 ust. 4a Ustawy o Rachunkowości, zgodnie z którym jednostki będą mogły ustalać koszt wytworzenia produktu bez konieczności analizowania stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych. Jest to najważniejsza zmiana dotycząca małych jednostek, przy czym za małe jednostki uważa się te, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

  • 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego
  • 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy
  • 50 0sób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

Podsumowanie

Każdy nadchodzący Nowy Rok zwiastuje zmiany z prawie. Są one mniej lub bardziej odczuwalne, jednakże w wielu przypadkach dotykają znacznej liczby osób. Przytoczone w dzisiejszym wpisie nowelizacje są pewną częścią wybranych przeze mnie zmian dotyczących aspektów finansowych, które uważałem za najciekawsze. Ciężko bowiem skupiać się na wszystkich zmianach i ująć je w sposób syntetyczny za pomocą jednego wpisu. Reasumując, należy stwierdzić, że część zmian ma potencjał do oddziaływania in plus na gospodarkę, część moim zdaniem należy do nieporozumień. Rozumiem jednocześnie, że każda osoba ma swoje zdanie na ten temat, dlatego też zostawiam pewne pole manewru do dyskusji.

5.00 avg. rating (98% score) - 1 vote

Przeczytaj również

1 Komentarz “Przegląd zmian w 2017 roku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress