Finansowy pojedynek Legia Warszawa vs Wisła Kraków

Legia Warszawa jest znaną większości Polaków drużyną sportową. Niedawno zawodnicy stołecznego klubu wyjechali do Krakowa, gdzie byli podejmowani przez tamtejszą Wisłę. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem pomimo, że Wisła miała szansę go wygrać. O końcowym wyniku zadecydował w dużej mierze niewykorzystany rzut karny w końcówce spotkania. Wynik sportowy jest już znany każdemu kibicowi polskiej ekstraklasy, jednak nie każdy kibic wie, jak kształtuje się sytuacja finansowa opisywanych klubów. Taka analiza została zaprezentowana przeze mnie w niniejszym wpisie. Zdecydowałem się nazwać to zjawisko jako finansowy pojedynek Legia Warszawa vs Wisła Kraków. Taki tytuł wskazuje również na pozasportową rywalizację w codziennym zarządzaniu klubem.

Sprawozdanie finansowe

Jako główne odniesienie oceny kondycji finansowej klubów posłużyły mi sprawozdania finansowe obydwu drużyn. Porównanie pod kątem finansowym starałem się robić dla zbieżnych okresów, jednakże odmienne okresy sprawozdawcze i dostępność danych nieco utrudniły to zadanie. Okres sprawozdawczy Legii Warszawa obejmuje zakres czasowy od 01.07.2014r. do 30.06.2015r., Wisły Kraków natomiast od 01.01 2014r. do 31.12.2014r.

Na pierwszy rzut oka widać, że okresy sprawozdawcze obydwu drużyn są nieco inne, niemniej jednak nie będzie stanowił on drastycznego zaciemnienia sytuacji.

Analiza zostanie zapoczątkowana przedstawieniem w tabeli poniżej wybranych danych finansowych z bilansów Legii Warszawa oraz Wisły Kraków.

Wybrane dane finansowe Legia Warszawa
2014 (w zł)
Wisła Kraków
2014 (w zł)
Legia Warszawa
2013 (w zł)
Wisła Kraków
2013 (w zł)
Aktywa trwałe37 334 868,21
2 751 334,25
37 023 911,12
4 774 599,11
Należności długoterminowe623 296,69
brak danych623 296,69
brak danych
Inwestycje długoterminowe326 334,00
58 000,00
91 334,00
58 000,00
Aktywa obrotowe26 237 508,06
11 823 063,86
23 570 122,33
10 561 894,84
Aktywa razem63 572 376,27
14 574 398,11
60 594 033,45
15 336 493,95
Kapitał (fundusz) własny516 590,94
-122 134 905,53
2 979 081,07
-116 997 350,75
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania63 055 785,33
136 709 303,64
57 614 952,38
132 333 844,70
Pasywa razem63 572 376,27
14 574 398,11
60 594 033,45
15 336 493,95

Na podstawie przedstawionych informacji można wywnioskować, że Legia Warszawa jest klubem zdecydowanie bogatszym od krakowskiego przeciwnika. To stwierdzenie nie powinno akurat dziwić, natomiast rozmiar różnicy już tak. Nie tak dawno, bo w sezonie 2010/11, czy też 2008/09 Wisła Kraków triumfowała zdobycie tytułu mistrza Polski. Wyraźnie wskazuje to na fakt, że pieniądze w futbolu nie idą w zawsze w parze z sukcesami sportowymi. Niemniej jednak, stabilna sytuacja finansowa jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania klubu.

Analiza wskaźnikowa

Jak już wcześniej wspomniałem na podstawie sprawozdań finansowych postanowiłem przeprowadzić analizę finansową obydwu klubów. Wyniki sportowe niekoniecznie muszą sugerować o stabilności finansowej klubu. Wisła Kraków oraz Legia Warszawa są spółkami akcyjnymi, czyli przedsiębiorstwami nastawionymi na maksymalizację zysku i wartości przedsiębiorstwa. Pomimo, że drużyna sportowa kojarzy się niektórym jedynie z trenerem, zespołem oraz stadionem to tak na prawdę zarządzający patrzą, a przynajmniej powinni patrzeć głównie na rozwój klubu, czyli de facto przedsiębiorstwa. Oznacza to nic innego jak konieczność działalności około stadionowej i uzyskiwania przychodów ze zdywersyfikowanych źródeł.

Chciałbym zaznaczyć, że klub osiąga przychody i ponosi koszty, tak jak każde inne przedsiębiorstwo. Jako przykłady przychodów można tutaj wymienić przychody z transferu zawodników, sprzedaży biletów, koszulek, czy gadżetów. Z drugiej strony można wyróżnić koszty do których zalicza się np. wynagrodzenia dla pracowników (czyli zawodników, trenerów oraz pracowników biurowych). Te składniki są pochodną zysku lub straty brutto osiąganej przez klub. Można więc powiedzieć, że w przypadku zarządzania klubem piłkarskim należy skupić uwagę na dwóch aspektach: wynikach sportowych oraz finansowych.

Poniżej zaprezentowane zostały wartości najważniejszych wskaźników finansowych używanych w analizie finansowej. Odnoszą się one do obydwu klubów wraz z dynamiką rok do roku.

Wskaźniki płynności finansowej

Jako pierwsze uwzględnione zostały wskaźniki płynności finansowej. Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się danych wskaźników dla Legii Warszawa i Wisły Kraków.

Legia Warszawa

2014 2013 zmiana
Wskaźnik bieżącej płynności 1,53 1,12 36,9%
Wskaźnik płynności szybkiej 1,05 0,82 27,99%
Wskaźnik wypłacalności gotówkowej 0,04 0,21 -78,87%

Wisła Kraków

2014 2013 zmiana
Wskaźnik bieżącej płynności 0,25 0,08 193,9%
Wskaźnik płynności szybkiej 0,23 0,08 189 %
Wskaźnik wypłacalności gotówkowej 0,0012 0,0032 -62,4%

Wielkie wahania, które ukazuje dynamika rok do roku (r/r), mogą być spowodowane różnymi czynnikami. Należy jednak zwrócić uwagę, że wysoka wartość procentowej zmiany wynika również z niskiej wartości niektórych wskaźników. Ich pozorny wzrost był w rzeczywistości niewielki, jednakże na tyle duży, aby jego dynamika gwałtownie skoczyła w górę.

Najwyższe wybicie w tym przypadku zostało zanotowane dla wskaźnika bieżącej płynności Wisły Kraków. Przyjmuje się, że wartość tego wskaźnika powinna zawierać się w okolicy wartości 2. Niepokojąca sytuacja ma miejsce natomiast w momencie, gdy jego wartość jest niższa od jedności. Świadczy to o tym, że firma może mieć problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań. Taka sytuacja występuje w przypadku Wisły Kraków, co może być zbieżne z jej obecną pozycją w lidze. Warto dodać, że póki co w odniesieniu do Legii Warszawa problem ten nie występuje. Wskaźnik bieżącej płynności wzrósł w przypadku stołecznego klubu o 36,9 pkt proc.

W obydwu przypadkach najgorzej wypadł wskaźnik wypłacalności gotówkowej określający zdolność spółki do natychmiastowego spłacenia bieżących zobowiązań. W odniesieniu do Legii Warszawa zanotowany został spadek o 78,87 pkt. proc., w przypadku Wisły Kraków o 62,4 pkt. proc. Optymalny poziom tego wskaźnika to około 0,2. Z analizy wynika, że niemal wzorcowo wskaźnik kształtował się w przypadku Legii w roku 2013, później natomiast było już tylko gorzej. Wisła Kraków natomiast kompletnie nie radzi sobie z utrzymywaniem wypłacalności gotówkowej na odpowiednim poziomie.

Wskaźniki zadłużenia i rentowności

Wskaźniki zadłużenia i rentowności to kolejna grupa, która de facto powinna zostać podzielona na dwie odrębne pozycje. Ja jednak postanowiłem złączyć je i skomponować jedno zestawienie.

Legia Warszawa

2014 2013 zmiana
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,37 0,45 -16,25%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 12,96 2,03 538,26%
Wskaźnik rentowności sprzedaży -0,02 0,26 -109,59%
Wskaźnik rentowności aktywów -0,04 0,58 -106,64%

Wisła Kraków

2014 2013 zmiana
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 8,85 8,15 8,52%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego -0,6664 -0,0013 -166,64%
Wskaźnik rentowności sprzedaży -0,19 -0,54 -65,80%
Wskaźnik rentowności aktywów -0,35 -0,97 -63,72%

Najwyższy wzrost zauważony został tutaj w odniesieniu do wskaźnika zadłużenia długoterminowego Legii Warszawa, który wzrósł ponad pięciokrotnie. Przyjmuje się, że wzrost tego wskaźnika powyżej jedności może sugerować o pojawiających się kłopotach. Gdy wskaźnik ten osiąga wartości wyższe niż 1 oznacza to nic innego, jak to, że zadłużenie długoterminowe przewyższa kapitał własny. Sytuacja taka może powodować problemy z płynnością. W przypadku Wisły Kraków zauważone zostały wartości ujemne ze względu na ujemne wartości kapitałów własnych, czemu chciałbym poświęcić część wpisu poniżej.

Ujemny kapitał własny Wisły Kraków

Ciekawa sytuacja pojawia się w przypadku bilansu Wisły Kraków, a mianowicie pasywów. Zauważane zostały tam ujemne wartości kapitału (funduszu) własnego. Ujemny kapitał własny oznacza zagrożenie kontynuacji działalności spółki. Dodatkowo może to stanowić przesłankę do ogłoszenia upadłości spółki przez wierzycieli. W takim przypadku wydaje się, że sytuacja Wisły Kraków w analizowanym okresie była nie do pozazdroszczenia. Na dzień zamieszczania wpisu nie byłem natomiast w stanie monitorować tej sytuacji z kolejnych okresów ze względu na brak dostępnych publicznie sprawozdań finansowych. Myślę jednak, że sytuacja tego klubu jest na tyle nie do pozazdroszczenia, że staje się jednocześnie ciekawym przypadkiem do analizy. Z tego też względu przewiduję powrót w przyszłości do analizy sprawozdań finansowych tegoż klubu.

Podsumowanie

W niniejszym wpisie porównałem jedne z najbardziej rozpoznawanych klubów w Polsce – Legię Warszawa oraz Wisłę Kraków. Obydwa przedsiębiorstwa działają po to, aby maksymalizować jego wartość. Z powyższej analizy wynika, że zdecydowanie lepiej wychodziła ta sztuka Legii, aniżeli Wiśle Kraków, której sytuacja była nie do pozazdroszczenia. Niemniej jednak biorąc pod uwagę popularność piłki nożnej w naszym kraju można dojść do wniosków, że poziom zarządzania pozostawia wiele do życzenia. Na myśli mam tu chociażby nie omawianą we wpisie politykę transferową, która może stać się źródłem zdecydowanie większych przychodów.

5.00 avg. rating (98% score) - 2 votes

Przeczytaj również

1 Komentarz “Finansowy pojedynek Legia Warszawa vs Wisła Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress