Czy opłaca się tankować droższe paliwo?

Pobierz ten artykuł w wersji pdf

W każdym większym mieście można spotkać wiele stacji benzynowych. Przedsiębiorstwa te konkurują ze sobą co do jakości paliwa oraz jego ceny. Drugi czynnik (cena) odchyla się z reguły na poziomie 0,20-0,30 zł od średniej. Taki schemat świadczy o tym, że w przypadku tankowania “do pełna” nie poczuje się aż tak wielkiego przybytku, bądź ubytku pieniędzy w portfelu. Nie mam tutaj jednak na myśli ogólnego wzrostu, bądź spadku cen paliw, a jedynie odchylenia cen w danym momencie na poszczególnych stacjach. Jako, że różnica ta jest niewielka, można skupić się na jakości paliwa. O ile dla danego konsumenta cena nie jest determinantem wyboru stacji, o tyle w takim przypadku powinien on zwracać uwagę na jakość benzyny. W takim razie, czy opłaca się tankować droższe paliwo?

Krótki wstęp daje pogląd na to, że cena i jakość powinny być czynnikiem wyboru danej stacji benzynowej. Nie zawsze jednak jest to prawdą. W dzisiejszych czasach mamy dostęp do wielu środków masowego przekazu takich jak internet, radio, czy telewizja. Wykorzystując przytoczone kanały dystrybucji, przedsiębiorstwa konkurują między sobą o klientów za pomocą reklam. Niejednokrotnie można usłyszeć po części żartobliwe stwierdzenia mówiące o tym, że “marketing jest dźwignią handlu”. Cytat, choć wykorzystywany powszechnie, jest po części prawdziwy. Za pomocą różnorodnych reklam klienci mogą dowiedzieć się na przykład o benzynie bezołowiowej 98 BP Ultimate oferowanej przez brytyjski koncern paliwowy BP, czy milesPLUS 98, które znajduje się w ofercie Statoila. To właśnie te dwa rodzaje paliw będą obiektem zainteresowań dalszej części wpisu.

Benzyna bezołowiowa 98 BP Ultimate oraz milesPLUS98

Jeżeli czytasz ten wpis, możesz zapewne zastanawiać się, dlaczego akurat te dwa rodzaje przykuły moją uwagę. Nie postanowiłbym ich analizować jedynie ze względu na długą nazwę – taki dość profesjonalny wydźwięk pojawia się również u konkurentów. Moje zainteresowanie zwróciły slogany reklamowe, które informują, że w przypadku zatankowania benzyny 98-oktanowej na stacji BP mamy szansę dojechać na niej do 44 km dalej, a w przypadku odwiedzenia jednej ze stacji paliw należących do Statoil i zatankowania tamtejszej milesPLUS 98 do 3% dalej. Warto dodać, że w przypadku BP testy zostały wykonane na samochodach o zasięgu 650 km i dały średni wynik na jednym baku o 29 km więcej.

Analiza kosztów tankowania

Test, jaki chcę dzisiaj wykonać nie będzie miał nic wspólnego z jakością paliwa, także to, czy pozwala ono utrzymać silnik w dobrej kondycji i zapewnić zwiększenie mocy nie będzie tematem mojej analizy. Dzisiejsze porównanie będzie dotyczyło kosztów tankowania zarówno benzyny 95, jak i 98-oktanowej na każdej z przedstawionych stacji. Wynik ma dać odpowiedź, czy dodatkowe kilometry, o jakich zapewnia stacja są w stanie zrekompensować różnicę w cenie obydwu paliw. Innymi słowy sprawdzę, czy tankowanie benzyny 98-oktanowej na której można przejechać większą liczbę kilometrów będzie faktycznie opłacalne pod kątem kosztowym w stosunku do benzyny 95-oktanowej.

Założenia wstępne

Niniejsza analiza wymaga ustanowienia kilku wstępnych założeń. Zakładam, że hipotetyczne auto ma zbiornik paliwa o pojemności 50 litrów. Ponadto wykorzystana cena paliwa jest 3-miesięczną średnią cen paliw występujących na analizowanych stacjach. Są to podstawowe założenia, jakie będą stosowane podczas dalszej części wpisu.

Ponadto, zaprezentowane zostanie sześć wariantów w odniesieniu do stacji BP, w których każdy będzie posiadał indywidualne cechy:

  • wariant pierwszy zakłada przejechanie dodatkowych 44 km przy średnim spalaniu 6l/100 km
  • wariant drugi zakłada przejechanie dodatkowych 44 km przy średnim spalaniu 8l/100 km
  • wariant trzeci zakłada przejechanie dodatkowych 44 km przy średnim spalaniu 10l/100
  • wariant czwarty zakłada przejechanie dodatkowych 29 km (wynikających z średniego wyniku, jaki widnieje na stronie internetowej stacji BP) przy średnim spalaniu 6l/100 km
  • wariant piąty zakłada przejechanie dodatkowych 29 km przy średnim spalaniu 8l/100 km
  • wariant szósty zakłada przejechanie dodatkowych 29 km przy średnim spalaniu 10l/100 km

O połowę mniej wariantów (czyli trzy) pojawi się w przypadku stacji Statoil. Tutaj zastosowałem się również do danych pochodzących z reklam na stacji benzynowej oraz strony internetowej:

  • wariant pierwszy zakłada przejechanie dodatkowych 3% przy średnim spalaniu 6l/100 km
  • wariant drugi zakłada przejechanie dodatkowych 3% przy średnim spalaniu 8l/100 km
  • wariant trzeci zakłada przejechanie dodatkowych 3% przy średnim spalaniu 10l/100 km

Podstawowe dane dla testu paliwa na stacji BP

Po etapie założeń przyszedł czas na zaprezentowanie podstawowych danych, jakie obliczyłem, bądź użyłem do dalszej analizy. Najprostszym sposobem na ich przeanalizowanie jest spojrzenie na poniższą tabelę.

Opis Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3
Pojemność baku (l) 50 50 50
Średnie spalanie (l) 6 8 10
Średnia cena paliwa 95 4,79 4,79 4,79
Średnia cena paliwa 98 5,06 5,06 5,06
Koszt pełnego zatankowania 95 239,5 239,5 239,5
Koszt pełnego zatankowania 98 253 253 253
Spalanie na 1 km 0,06 0,08 0,10

Powyższe dane stanowić będą bazę do dalszych obliczeń. Jak wspomniałem wcześniej średnia cena paliwa jest średnią arytmetyczną wynikającą z cen, jakie obserwowano w okresie ostatnich trzech miesięcy na wybranych stacjach w Polsce.

Koszt pełnego zatankowania to iloczyn pojemności baku oraz średniej ceny paliwa, odpowiednio 95 i 98 oktanowej. Chcąc zapisać to działanie w postaci matematycznej można je wyrazić w następujący sposób 50*4,79 = 239,5 oraz 50*5,06 = 253

Spalanie na 1 km jest to spalanie odpowiedniej ilości paliwa na 1 km. Wynik założonego spalania na 100 km został podzielony przez 100. W ten sposób otrzymano ilość paliwa potrzebną na przejechanie 1 km.

Wyniki analizy dla stacji BP – sytuacja optymistyczna

Kolejna część analizy obejmować będzie ilość km, jaką dany samochód jest w stanie przejechać na jednym w pełni zatankowanym baku paliwa oraz koszt przejechania jednego kilometra. W odniesieniu do pierwszego przypadku, aby obliczyć ilość możliwych do przejechania kilometrów zastosowałem proste równanie z jedną niewiadomą, koszt przejechania jednego kilometra to nic innego, jak iloczyn spalania na 1 km i średniej ceny paliwa. Zaprezentowane wyniki odnoszą się do benzyny 95-oktanowej.

Opis Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3
Ilość km na jednym baku 833 625 500
Koszt przejechania 1 km (zł) 0,29 0,38 0,48

Po uważnej lekturze powyższej tabeli należy przenieść się do paliwa 98 BP Ultimate. W kolejnym kroku postanowiłem do ilości kilometrów możliwych do przejechania na jednym baku “dopisać” 44 km, które tworzą górną granicę dalszego przejazdu. Analogicznie można zauważyć zmianę ceny. Jest to oczywiste, bowiem tabela poniżej przedstawia szacunki dla benzyny 98-oktanowej. W rezultacie cena dotyczy średniego odczytu z minionego kwartału.

Opis Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3
Ilość km na jednym baku 877 669 544
Koszt przejechania 1 km (zł) 0,30 0,40 0,51

Jak można zauważyć nieznacznie wzrósł koszt przejechania 1 km. Jest on wyższy odpowiednio o 0,01, 0,02 oraz 0,03 zł w stosunku do benzyny 95-oktanowej. Różnica, zakładając, że faktycznie istnieje możliwość pokonania dodatkowych 44 km wspomagając się lepszym paliwem jest więc kosmetyczna.

W celu porównania identycznych wielkości kilometrów postanowiłem zastosować się do zabiegu dopisania 44 km w przypadku benzyny 95-oktanowej i wyliczenia kosztu dodatkowego tankowania.

Opis Wariant 1 (6l/100km) Wariant 2 (8l/100km) Wariant 3 (10l/100km)
Koszt dodatkowych kilometrów (benzyna 95) (zł) 12,65 16,86 21,08
Koszt całego baku + dodatkowe 44 km (zł) 252,15 256,36 260,58
Koszt całego baku (benzyna 98 BP Ultimate) 253 253 253

Jak można zauważyć, ostatni wiersz zawiera koszt zatankowania całego baku benzyną 98 BP Ultimate. Taki schemat umożliwia porównanie w prosty sposób, jak kształtują się koszty. Zakładając, że w przypadku tankowania BP Ultimate kierowca przejedzie na jednym baku 44 km więcej można stwierdzić, że taki zabieg na podstawie analizowanej tabeli nie będzie opłacalny. Oczywiście, chodzi tutaj tylko o kalkulację czysto kosztową.

Wyniki analizy dla stacji BP – wariant średniej odległości

Wspomniane dodatkowe 44 km wydają się jednak być w wielu przypadkach abstrakcją, dlatego też postanowiłem uwzględnić wariant, o jakim szerzej informuje BP na stronie internetowej. Jest to wspomniana na początku wpisu odległość dodatkowych 29 km.

Podstawowe dane wyjściowe zostały zaprezentowane początkiem wpisu, a dokładniej w założeniach wstępnych. Nie będą one tutaj przytaczane po raz kolejny, ponieważ nie ulegają zmianie.

Poniższa tabela przedstawia koszt dodatkowych km, koszt całego baku + dodatkowe 29 km oraz porównawczy koszt tankowania całego baku benzyną 98-oktanową. Jest więc podobna do tej zaprezentowanej kilkanaście zdań wcześniej, z tą różnicą, że dodatkową odległością jest 29, a nie 44 km.

Opis Wariant 1 (6l/100km) Wariant 2 (8l/100km) Wariant 3 (10l/100km)
Koszt dodatkowych kilometrów (benzyna 95) (zł) 8,33 11,11 13,89
Koszt całego baku + dodatkowe 29 km (zł) 247,83 250,61 253,39
Koszt całego baku (benzyna 98 BP Ultimate) 253 253 253

Patrząc w powyższe dane na próżno upatrywać szansy opłacalności tankowania benzyny 98 BP Ultimate. Co prawda kwoty te nie odstają w sposób znaczący i jedną z rozważnych decyzji jest w tym przypadku stosowanie paliwa polecanego przez producenta samochodu.

Statoil

Kolejną ze stacji benzynowych, oferujących dalszy dojazd na jednym baku jest Statoil. W tym przypadku producent informuje o zwiększeniu odległości do 3%. Nie mamy więc do czynienia z konkretnymi wartościami. Stosowane przeze mnie założenia tworzą pewien model, także z definicji uproszczę sytuację i podobnie jak miało to miejsce w przypadku BP zastosuję się do wytyczonych przeze mnie założeń wstępnych. Naturalną zmianą wydaje się być zmiana średnich cen paliw. Przykład ten opiera się na stacji Statoil i do obliczeń użyte zostały dane dotyczące tejże stacji.

W przypadku Statoila pojawią się trzy warianty, które będą miały na celu odpowiedzieć na pytanie, czy przejazd nieco większej liczby kilometrów na jednym baku zrekompensuje różnice w cenie paliw. Podobnie, jak w przypadku BP analizowana będzie wyłącznie strona kosztowa.

Poniżej przedstawiona zostanie tabela, która podobnie jak w przypadku brytyjskiego przedsiębiorstwa opatrzona zostanie w podobne treści.

Opis Wariant 1 (6l/100km) Wariant 2 (8l/100km) Wariant 3 (10l/100km)
Ilość km na jednym baku 833 625 500
Koszt przejechania 1 km 0,28 0,38 0,47

Następnie, przechodząc dalej zaprezentuję kolejny zestaw danych, podobny do analizy użytej w przypadku BP.

Opis Wariant 1 (6l/100km) Wariant 2 (8l/100km) Wariant 3 (10l/100km)
Koszt dodatkowych kilometrów (benzyna 95) (zł) 7,06 7,07 7,07
Koszt całego baku + dodatkowe 3% (zł) 242,56 242,57 242,57
Koszt całego baku (benzyna 98 BP Ultimate) 250,5 250,5 250,5

W przypadku Statoila wartości procentowe sprawiły, że różnice te są kosmetyczne i zarazem nieopłacalne pod względem kosztowym. Argument ceny do odległości przejechanych kilometrów spowoduje, że konsument kierujący się takim założeniem zdecyduje się zatankować benzynę 95-oktanową.

Podsumowanie

Konkurencja na rynku stacji benzynowych jest ogromna. Patrząc pod kątem funkcjonalnym można stwierdzić, że samochód potrzebuje do jazdy paliwa. Z racji tego, że ceny paliw nie odchylają się w danym momencie w sposób znaczący producenci zaczęli stosować różne udogodnienia. Jedną z alternatyw są benzyny 98-okatanowe pozwalające na pokonanie dłuższej trasy na jednym baku. Należy również dodać, że droższe paliwo cechuje się z reguły lepszymi parametrami. Abstrahując jednak od jakości i skupiając się wyłącznie na stronie kosztowej, można stwierdzić, że aby przejechać tę samą odległość za najniższą cenę należy “zalewać” samochód benzyną 95-oktanową. Jak pokazała analiza przedstawiona w niniejszym wpisie wartości te nie różnią się jednak znacznie i wybór odpowiedniego paliwa powinien zależeć głównie od preferencji konsumenta.

5.00 avg. rating (98% score) - 1 vote

Przeczytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress