Alma zmierza ku końcowi ? Analiza spółki

Znany chyba wszystkim delikatesy Alma ostatnimi czasy popadł w niemałe problemy. Jeszcze do niedawna delikatesy szczycące się możliwością zakupu luksusowych produktów dziś obchodzą łukiem sery typu Gruyere, czy Parmezan.

Jakiś czas temu czytając książkę (już nie pamiętam jaką) jej autor wspomniał, że najlepszą rzeczą w analizie fundamentalnej jest odwiedzenie siedziby firmy bądź jej placówek w celu naocznego sprawdzenia stanu faktycznego. Nieraz odwiedzałem Almę, może nie tak często jak inne sklepy, jednak robiłem to regularnie. Po przeczytaniu informacji o znikającym towarze z półek postanowiłem więc tam zaglądnąć. I rzeczywiście. Zamiast stoiska z serami z całego świata zastałem jedynie kawał wolnej, niezagospodarowanej przestrzeni. Podobnie na półkach, gdzieniegdzie świeciło pustkami, w innych miejscach trochę lepiej. Tragedii jak w warszawskich sklepach nie było, jednak spostrzegawczy klient mógł zauważyć, że coś jest nie tak. Na domiar złego problemy Almy ujawniły się również przy kasie. Pani kasjerka zamiast pytać mnie o kartę Klubu Konesera jak przywykła, zapytała, czy doliczyć mi reklamówkę. W Almie takie wydarzenie było dla mnie dziwne, bowiem reklamówki leżały ogólnodostępne za kasą. Czy w takim razie Alma zmierza ku końcowi?

Kilka słów przed analizą

Postaram się przeanalizować spółkę pod kątem jej notowań giełdowych. Jako, że z założenia wpisy publikowane w dziale blogowym mają mieć charakter przejrzysty będę starał się w prostych słowach zinterpretować wyniki i wytłumaczyć obliczone wielkości. Każdy czytelnik znajdzie tu dla siebie coś ciekawego. Podstawą obliczeń będzie skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe spółki za rok 2016. Już tutaj pojawia się pierwsza definicja do wyjaśnienia. Jako, że Alma stosuje się do międzynarodowych standardów rachunkowości wyjaśnię tę definicję na podstawie odpowiedniego do tego dokumentu.

Jednostkowe a skonsolidowane sprawozdania

Dostępne sprawozdania finansowe, jakie publikują spółki dzielą się na dwie formy. Są to jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe jest to sprawozdanie, które sporządza jednostka dominująca, inwestor jednostki stowarzyszonej lub wspólnik podmiotu współkontrolowanego. Inwestycje w nim występujące ujmuje się na podstawie bezpośredniego udziału w kapitale, a nie na podstawie wyników wykazywanych przez podmiot.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem grupy kapitałowej sporządzonym w taki sposób, jakby było omo sprawozdaniem pojedynczej jednostki gospodarczej.

Jednostką dominującą Almy jest jak się można łatwo domyśleć Alma Market S.A., która posiada pod sobą podmioty zależne. Jednym z nich jest m.in. świetne znany kupującym w Almie Krakowski Kredens, którego pełna nazwa brzmi Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska Spółka Akcyjna. Reszta podmiotów to przedsiębiorstwa działające w branży spożywczej, czy też zajmujące się obrotem nieruchomości na rzecz placówek Almy.

Notowania Almy

Zanim wezmę jednak pod lupę wcześniej opisywane sprawozdanie finansowe chciałbym zacząć od przedstawienia notowań Almy. W pierwszym przykładzie posłużę się notowaniami tygodniowymi, które pochodzą ze strony money.pl.

notowania alma

Nie trzeba być wprawnym analitykiem, żeby na pierwszy rzut oka zobaczyć, że jest źle. Ostatni tydzień dla Almy nie był najlepszy – zanotowała ona bowiem gwałtowny spadek kursów akcji. Kurs akcji spadł w ciągu tygodnia o 1,81 zł, co daje spadek o 26,46 pkt proc. Chciałbym jednak wziąć pod uwagę trochę dłuższy okres i poniżej zostaną zaprezentowane notowania od początku obecnego roku.

alma od poczatku roku

Tutaj kurs akcji to istna sinusoida. Widać, że najlepszy okres Alma zanotowała w okresie od kwietnia do maja. Potem było już coraz gorzej. Podsumowując więc notowania przedstawione w dwóch okresach widać, że spółka zaczyna mieć problemy. Rysują się one zarówno na wykresach, jak i sklepowych półkach.

Analiza wskaźnikowa

Zaprezentowane poniżej zagadnienia noszą nazwę analizy wskaźnikowej. Jest to część wchodząca w skład badania sprawozdania finansowego, a jednocześnie wpisująca się w analizę finansową przedsiębiorstwa. Obliczane wskaźniki dostarczają informacji na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa. Głównie jednak dają znak, jaka jest jego kondycja finansowa. Dodam, że nie będę w tym miejscu obliczał wszystkich możliwych wskaźników. Jest ich ogrom, a tak jak wspomniałem moim celem jest zrobienie krótkiej analizy z którą zapoznać się będzie mógł każdy.

Pierwszym komponentem będzie analiza rentowności sprzedaży. Każde przedsiębiorstwo dąży do osiągnięcia jak najwyższej wartości wskaźnika rentowności sprzedaży. Wyższa wartość tego wskaźnika wskazuje bowiem na lepszą sytuację przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten daje pełniejsze rezultaty w momencie, gdy jest porównywany z jakimś okresem w przeszłości. Jako, że pod uwagę biorę kwartalne sprawozdanie finansowe to za okres porównawczy przyjmę poprzednie sprawozdanie odnoszące się do tożsamego okresu rok wcześniej. Czytelnik otwierając sprawozdanie finansowe może zobaczyć jednak różne wartości pasujące do pojęcia sprzedaży. Mogą to być np. przychody ze sprzedaży, przychody z działalności operacyjnej, czy przychody finansowe. Ogólnie jednak przyjmuje się ujęcie identycznej wielkości, który osiągnięto ze sprzedaży ujętej w mianowniku. W moim przypadku licznik będzie obejmował zysk netto, mianownik natomiast przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi. Przy porównywaniu posłużę się również dwoma okresami. Okres nr 1 będzie odnosił się do pierwszego kwartału 2015 roku, okres nr 2 zaś będzie obrazował pierwszy kwartał 2016 roku.

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto

I kw. 2015r. = -0,454

I kw. 2016r. = -0,268

Wskaźnik ten co prawda poprawił swoją wartość, jednak kształtuje się na poziomie ujemnym. Sytuacja taka ma miejsce, ponieważ w liczniku za podstawioną wielkość posłużył zysk netto. Ten był w obu okresach ujemny, czyli innymi słowy spółka poniosła stratę netto. Oznacza to, że jedna złotówka przychodu ze sprzedaży ogółem generowała w pierwszym kwartale 2016r. 0,27 zł straty netto.

Wskaźnik rentowności majątku

Wskaźnik ten informuje o wielkości zysku przypadającego na jednostkę zaangażowanego w przedsiębiorstwie majątku. Obejmuje on zarówno majątek trwały, jak i obrotowy. Do obliczeń potrzebuję więc dwóch wielkości: zysku netto oraz sumy aktywów. W tym momencie warto zwrócić uwagę na to, jak w ujęciu rocznym zmieniła się struktura aktywów. Wielkości te aż rzucają się w oczy. W I kw. 2015r. wielkość ta dla Almy wynosiła 800907 tys., analogicznie rok później 629365 tys.

I kw. 2015r. = -0,225

I kw. 2016r. = -0,157

Co prawda wartość tego wskaźnika trochę zmalała, jednak nadal pozostaje na poziomie ujemnym.

Wskaźnik zyskowności jednej akcji

I kw. 2016r. = -0,177

Wskaźnik ten określa wielkość zysku, jaka przypada na jedną akcję. Zaznaczę, że istotne jest porównywanie go w okresach. Najczęściej stosuje się okresy kwartalne. Ja jednak zdecydowałem się jednak na zobrazowanie jego kształtowania w jednym okresie, a mianowicie pierwszym kwartale 2016r. Jak widać wynik sugeruje stratę na jedną akcję w wysokości 0,18.

Ryzyko

Ryzyko jest jedną z podstawowych zasad na jakie trzeba zwracać uwagę przy doborze aktywów do portfela inwestycyjnego. To ono definiuje z reguły zmienność danej akcji. Najczęściej stosowaną miarą ryzyka jest odchylenie standardowe. Ryzyko danej akcji dobrze określa również współczynnik beta.

Odchylenie standardowe

Obliczyłem odchylenie standardowe akcji Almy dla okresu od początku 2016 roku do dnia dzisiejszego. Wybrałem 14 okresów obserwacji spośród wcześniej wspomnianego szeregu czasowego. Średnia cena akcji Almy w tym okresie na podstawie moich danych wynosiła 7,19 zł. Już z samego wykresu prezentującego notowania Almy od początku 2016r. można było zobaczyć, że wygląda on jak sinusoida. Wszystko odzwierciedlają wyniki odchylenia standardowego. Średnio cena akcji spółki Alma odchylała się w badanym okresie o 1,35 zł od średniej. Znaczy to nic innego jak to, że na przestrzeni tego roku spółka potrafiła wyskoczyć z ceną akcji do poziomu 8,54 zł, jak również spaść do poziomu 5,84 zł. Wielkości te, po przeanalizowaniu notowań są jeszcze bardziej skrajne, chciałbym natomiast zaznaczyć, że ryzyko inwestycji w akcje Almy jest dość spore.

Stopa zwrotu

Pisząc o ryzyku danej spółki nie sposób nie wspomnieć o stopie zwrotu. Ryzyko i stopa zwrotu są dwoma zmiennymi wzajemnie się determinującymi. Ciężko obliczyć samo ryzyko nie mając poglądu na stopę zwrotu, jaką w danym okresie można było wypracować na danej spółce. Zdarza się bowiem tak, że akcje danego przedsiębiorstwa charakteryzują się wysokim ryzykiem natomiast w dobrym okresie pozwalają zarobić ponadprzeciętne wielkości. Biorąc pod uwagę sytuację Almy w okresie od początku bieżącego roku do dnia dzisiejszego można zauważyć, że w momencie zakupu akcji początkiem tego roku oraz sprzedania ich w dniu dzisiejszym inwestor straciłby aż 33,69%. Jest to wynik fatalny i wcześniejsza króciutka analiza finansowa zdaje się jedynie potwierdzać słabość Almy.

 

 

 

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Przeczytaj również

2 Kometarze “Alma zmierza ku końcowi ? Analiza spółki

    1. Alma nie dostosowała się do aktualnych warunków rynkowych. To, co działało kiedyś niekoniecznie zadziałało obecnie. Wysokie ceny, zła lokalizacja, czy nieświeże produkty to pochodna analizy sprawozdania finansowego. Wszystkie czynniki miały wpływ na pogarszającą się sytuację Almy i mimo, że nie wynika to wprost ze sprawozdania finansowego to pokazuje ono, że sytuacja zaczęła się zmieniać poprzez źle dobrane czynniki. Wycena giełdowa również weryfikuje tę hipotezę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress